Add your content here
Add your content here

W jaki sposób legalnie zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Aktualnie w Polsce od kilku lat obywatele ukraińscy szturmują polski rynek pracy. Według szacunkowych danych w Polsce obecnie pracuje ok. 2 milionów Ukraińców w różnych branżach. Tak ogromną chęć przyjazdu Ukraińcy motywują różnymi czynnikami, które w większości przypadków pokrywają się ze sobą. Z racji tak dużej liczby potencjalnych pracowników warto wiedzieć w jaki sposób można w legalny sposób pozyskać pracowników do swojej firmy na jak najdłużej. 

Jakie są powody przyjazdu Ukraińców do Polski?

Według badań oraz opinii pracowników z Ukrainy można wyróżnić trzy główne powody, dla których mieszkańcy Ukrainy decydują się na przyjazd do Polski. Zaliczają się do nich: 

  • Czynnik ekonomiczny – według różnych danych szacunkowych Ukraińcy wykonując pracę na tym samym stanowisku mogą zarobić ok. 2,3-krotność swojej miesięcznej pensji na Ukrainie. Dlatego też decydują się oni na przyjazd do Polski w celu zarobienia większej ilości środków i powrotu na Ukrainę (najczęściej decydując się na przyjazd całymi rodzinami);
  • Czynnik polityczny – obecna sytuacja na Ukrainie (zwłaszcza we wschodniej części kraju) niejako zmusza mieszkańców Ukrainy do poszukiwania pracy i nowego miejsca zamieszkania w innych częściach kraju, oraz za granicą. Dlatego też Ukraińcy, by uciec przed konfliktami i represjami decydują się na przyjazd zwłaszcza do Polski;
  • Czynnik kulturowy – Polska jest najczęstszym wyborem do pracowników z Ukrainy również ze względu na bliskość geograficzną i kulturową obu krajów. Dla mieszkańców Ukrainy nie stanowi problem nauczyć się języka polskiego w przeciągu kilku miesięcy dzięki czemu można zniwelować barierę językową między pracownikami a pracodawcą.

Dlaczego zatrudnianie Ukraińców jest opłacalne?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-ukrainy-koszalin/ jest niezwykle opłacalne również z kilku powodów. Przede wszystkim zatrudnienie pracowników z Ukrainy wiąże się z niższymi kosztami zatrudnienia. Obywatele ukraińscy z reguły decydują się na pracę, gdzie przewidziana jest jedynie płaca minimalna. Dlatego też pracodawca z reguły zobligowany jest do opłacania składek ubezpieczeniowych oraz zdrowotnych, jeśli osoba jest zatrudniona w oparciu o Umowę o Pracę.

Co więcej od 2017 roku zostały w znaczący dla mieszkańców Ukrainy sposób uproszczone przepisy migracyjne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa obywatele ukraińscy mogą swobodnie poruszać się oraz podejmować pracę w innych krajach europejskich, które należą do strefy Schengen. Jednocześnie nie są zobligowani do wyrabiania wizy na stały lub tymczasowy pobyt. Dzięki tak uproszczonym przepisom wielu mieszkańców Ukrainy zdecydowało się na wyjazd do pracy w Polsce oraz do innych krajów strefy Schengen. 

Gdzie Ukraińcy najczęściej szukają ofert pracy w Polsce?

Mieszkańcy Ukrainy najczęściej szukają ofert pracy w standardowych źródłach, z którego korzystają również pracownicy w Polsce. Zaliczają się do nich m.in:

  • Oferty pracy na portalach ogłoszeniowych – portale takie jak OLX, Gumtree, pracuj.pl czy też lokalne strony z ogłoszeniami o pracę dla obcokrajowców coraz częściej pojawiają się w Internecie. Jest to najprostsze i najszybsze źródło dotarcia do jak największej liczby potencjalnych kandydatów, a co najważniejsze – jest ono bezpłatne;
  • Liczne grupy oraz fora w mediach społecznościowych – w różnych mediach społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIn można natknąć się na ogłoszenia o pracę dla Ukraińców oraz innych narodowości głównie z Europy Wschodniej. Jest to równie szybkie oraz skuteczne źródło pozyskiwania nowych pracowników;
  • Agencje pracy – alternatywnym oraz równie często wykorzystywanym źródłem poszukiwania pracy przez Ukraińców są agencje pośrednictwa pracy. Mieszkańcy Ukrainy chętnie korzystają z usług takich firm, gdyż można w jednym miejscu postarać się o ciekawe oferty pracy. Jednocześnie agencja zapewnia pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz pomaga przejść proces zatrudnienia osoby z Europy Wschodniej. Dodatkowo większość agencji pomaga w znalezieniu lokum na czas trwania umowy czy też w innych kwestiach takich jak transport z Ukrainy do Polski.

W jaki sposób można zatrudnić Ukraińców do pracy w Polsce?

Od 2017 roku procedury zatrudniania obcokrajowców w Polsce zostały znacząco uproszczone. W celu zatrudnienia Ukraińca https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-ukrainy/pracownicy-z-ukrainy-2/ w sposób legalny w swojej firmie wystarczy, iż będzie on posiadał:

  1. Zdobycie zezwolenia na czasowy pobyt oraz pracę – wystarczy złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie wniosku na pobyt czasowy lub stały na terenie Polski, a następnie złożyć odcisk linii papilarnych. Następnie wystarczy czekać na decyzję Urzędu, który w większości przypadków wydaje takie zezwolenie w krótkim okresie czasu. Zezwolenie jest wydawane na 3 lata lub dłuższy okres, dzięki czemu Ukraińcy mogą legalnie podejmować pracę na terenie Polski;
  2. Zdobycie wyłącznie zezwolenia na pracę – jeśli pracodawca chce przedłużyć okres współpracy z ukraińskim pracownikiem, nie ma żadnych przeciwwskazań. Wystarczy przed upływem 3 miesięcy pobytu danej osoby w Polsce złożyć odpowiedni wniosek o wydanie lub przedłużenie pobytu danego pracownika w Polsce. Istnieje kilka typów zezwoleń (A,B,C,D,E,S), które różnią się od siebie i zależą jaką formę współpracy i na jaki okres czasu pracodawca chce zatrudnić Ukraińca. 

 

angielski