Add your content here
Add your content here

Specjalista w dziedzinie geologia – jaka praca?

Specjalista w dziedzinie geologia - jaka praca?

Geologia to nauka zajmująca się badaniem struktury Ziemi, skał znajdujących się na powierzchni i wewnątrz naszej planety, jak również zachodzących w niej procesów. Studia geologiczne można odbyć na wielu uczelniach państwowych i niepublicznych. Kształcenie w tym kierunku oferują zwłaszcza politechniki, a także uniwersytety. Czy warto jednak zostać geologiem? Jaką pracę można dostać po studiach geologicznych?

Geolog w budownictwie

Absolwenci studiów geologicznych często podejmują pracę w budownictwie. Zdobywając dodatkowe uprawnienia, pracują jako rzeczoznawcy budowlani lub geotechnicy. Firm zajmujących się badaniami gruntu i wód podziemnych na potrzeby budownictwa jest na naszym rynku sporo. Branża ta jest perspektywiczna z punktu widzenia młodych osób studiujących geologię. Dotyczy to zwłaszcza studentów pragnących w przyszłości pracować w terenie. Badania geologiczne gruntu http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html to element obowiązkowy przed posadowieniem domu, budową drogi, wzniesieniem mostu, czy innej budowli. Jest to kluczowe z punktu widzenia przyszłego bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Budynek postawiony na gruncie, który nie jest nośny może szybko osiadać. Z czasem zachwiana zostaje konstrukcja, pękają ściany i rzeczoznawca budowlany podejmuje decyzję o wyłączeniu go z użytkowania. Sytuacjom takim można zapobiegać, wykonując wcześniej badania geotechniczne gruntu http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html. Są one szczególnie ważne w odniesieniu do obiektów o strategicznym znaczeniu, takich jak na przykład elektrownie, tamy wodne lub zakłady chemiczne. Ale nie można ich bagatelizować w przypadku inwestycji prywatnych. Uprawnienia do wykonania badań posiadają osoby z tytułem geologa inżyniera, a także geotechnika. 

Geolog w górnictwie

Bez geologa trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie branży górniczej. Istnieje odrębna specjalizacja pn. geologia górnicza, której przedmiotem jest projektowanie robót wydobywczych, poszukiwanie, badania strukturalne i dokumentacja nowych pokładów surowców. W Polsce geologowie górniczy znajdują zatrudnienie głównie w spółkach zajmujących się górnictwem węgla kamiennego i brunatnego. Także na terenach pogórniczych specjaliści z dziedziny geologii prowadzą pomiary i badania pod kątem skażenia środowiska gruntowo-wodnego.

Kariera naukowa geologa

Wielu geologów po skończeniu studiów podejmuje decyzję o kontynuowaniu kariery naukowej. W większości są to osoby o predyspozycjach analitycznych, które sprawdzają się w badaniach laboratoryjnych. Kariera naukowca z dziedziny geologii może być jednak pasjonująca, a nawet wiązać się z podróżami krajowymi i zagranicznymi. Ogromna ilość zagadnień dotyczących budowy Ziemi i struktury skał nie została jeszcze do końca zbadana. Dlatego wciąż potrzebne są nowe pokolenia geologów, którzy będą empirycznie zgłębiać te tajemnice. Pracę naukową w dziedzinie geologii można prowadzić na uczelniach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk (PAN), albo w Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG). Geolog ze specjalizacją w kartografii może realizować się w sporządzaniu map i przekrojów budowy geologicznej ziemi.

Praca w urzędach

W internecie bardzo często pojawiają się ogłoszenia dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze, związane z branżą geologiczną. Absolwenci geologii potrzebni są zwłaszcza w wydziałach budownictwa i ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta, powiatu) i administracji państwowej (urzędy wojewódzkie). Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z dziedziną geologii lub hydrogeologii można ubiegać się np. o stanowisko geologa powiatowego. Do jego zadań należy m.in. wydawanie decyzji koncesyjnych na wydobycie surowców, nadzór nad realizacją koncesji, jak również zatwierdzanie projektów robót, dokumentacji geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.

Poszukiwanie surowców

Jeszcze kilka lat temu z zawodem geologa wiązano w Polsce duże nadzieje, w kontekście rzekomych potężnych złóż gazu łupkowego. Niestety,  prace poszukiwawcze zakończyły się rozczarowaniem. Nie oznacza to jednak, że brak jest perspektyw dla geologów specjalizujących się w dziedzinie geologii poszukiwawczej i zasobów naturalnych. Polska nie jest być może potęgą w obszarze surowców, jednak prowadzone są na naszym terenie liczne prace poszukiwawcze dotyczące złóż węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, jak również pierwiastków ziem rzadkich. Niejedna polska i zagraniczna firma geologiczna http://www.gco-consult.com/ stara się w Polsce o koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie cennych surowców. Dlatego jest to dla geologów szansa na podjęcie atrakcyjnego zatrudnienia. Ponadto, wielu studentów geologii, już na etapie studiów jest zdecydowana na pracę za granicą. W związku z tym, rozpoczynają specjalizacje w takich obszarach jak np. geologia naftowa. Jej ukończenie daje realne szanse na pracę w wielkich międzynarodowych koncernach petrochemicznych, które zajmują się poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Odrębnym tematem jest poszukiwanie cennych minerałów, kamieni szlachetnych oraz kruszców. W naszym kraju geologowie także prowadzą takie poszukiwania, szczególnie na terenie Sudetów.