Add your content here
Add your content here

Pośrednictwo pracy – czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Pośrednictwo pracy – czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Obecny rynek pracy jest różnorodny i wymagający. Wielu młodych ludzi poszukujących pracy często odbija się od drzwi słysząc argument o braku doświadczenia. Często także zdarza się, że nie wiemy gdzie i czego szukać – bowiem praca jest, ale nie w naszym zasięgu. Do pomocy w znalezieniu pracy, która spełniać będzie wszelkie nasze oczekiwania może w pozytywnym stopniu przyczynić się pośrednik pracy, czyli osoba zajmująca się rekrutacją osób na określone miejsca pracy.

Forma ta w innych krajach stosowana jest od wielu lat, jednakże w Polsce zaczęto ją stosować stosunkowo niedawno. Najbardziej znaną i powszechną metodą szukania pracy była rejestracja w urzędzie pracy. Współcześnie jednak wiele osób decyduje się zatrudnienie przez agencję. Czym zatem jest pośrednictwo pracy? Dlaczego warto z niego skorzystać? I dlaczego coraz więcej osób decyduje się na taką formę zatrudnienia?

Pośrednictwo pracy – czym jest i na czym polega?

Pośrednictwo pracy – czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług oferowanych przez urzędy pracy oraz agencje pracy tymczasowej. Takie jednostki zajmują się poszukiwaniem oraz zatrudnianiem odpowiednich kandydatów na stanowiska oferowane przez inne biura, firmy i przedsiębiorstwa. Na rynku prosperują agencje headhunterskie – tak zwani „łowcy głów” oraz firmy pośrednictwa pracy, które głównie specjalizują się w poszukiwaniu pracowników sezonowych. Do najważniejszych zadań biur pośrednictwa pracy należą:

 • udzielenie stosownej pomocy osobom bezrobotnym lub poszukującym innej pracy w odnalezieniu określonego zatrudnienia,
 • pomoc dla pracodawców w zakresie szukania kompetentnych pracowników, posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe lub spełniające określone warunki,
 • pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
 • udzielanie na bieżąco wszystkich informacji zgodnych z ofertą pracy dotyczących kandydatów przedsiębiorcom szukającym pracowników,
 • aktywna działalność internetowa – przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • upowszechnianie i rozgłaśnianie ofert pracy w celu odnalezienia jak najszerszego grona kandydatów,
 • przekazywanie stosownych informacji dotyczących obecnej sytuacji i prognozowanych zmianach na lokalnym rynku pracy zarówno przedsiębiorcom jak i osobom poszukującym zatrudnienia,
 • inicjacja oraz organizacja kontaktu, rozmów kwalifikacyjnych osób poszukujących pracy z przedsiębiorcą,
 • odpowiednia współpraca z powiatowymi urzędami pracy w obrębie wymiany informacji dotyczących możliwości uzyskania zatrudnienia oraz szkolenia na terenie ich działania,
 • odpowiednie informowanie osób bezrobotnych oraz chcących zmienić zatrudnienie o przysługujących im prawach oraz obowiązkach.

Zobacz również:

Kto może skorzystać z usług agencji pośrednictwa pracy?

Z usług proponowanych przez agencje i firmy zajmujące się pośrednictwem pracy może skorzystać zarówno każda osoba fizyczna jak i duże przedsiębiorstwo poszukujące nowych pracowników. Wiele dużych firm decyduje się współpracę z agencją pośrednictwa pracy, gdyż nie posiada osobnego działu personalnego lub grupy specjalistycznych rekruterów. Taki sposób generuje spore oszczędności i stwarza szansę na odnalezienie odpowiedniego, posiadającego wszelkie kwalifikacje kandydata. Agencji i firm zajmujących się pośrednictwem pracy jest na Polskim rynku bardzo dużo, dlatego też konkurencja jest całkiem spora. Na uwagę jednak zasługuje nieliczne grono, które spełnia właściwe założenia i jest godne zaufania. Wiele agencji pośrednictwa pracy podejmuje współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, które nie posiadają działu kadrowo – płacowego, co powoduje, że pośrednik pracy jest dodatkowo obciążony innymi zadaniami, do których należą:

 • rekrutacja pracowników,
 • konstrukcja umowy na pośrednictwo pracy,
 • zgłoszenie pracowników do ZUS – u,
 • udzielanie urlopów,
 • opłacanie składek,
 • i wiele innych.

Kiedy warto zdecydować się na skorzystanie z usług pośrednictwa pracy?

Z pośrednictwa pracy korzystają przede wszystkim osoby bezrobotne, które nie odnajdują się dobrze na rynku pracy, przez co przez długi okres czasu nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Agencje pośrednictwa pracy zazwyczaj nie posiadają wysokopłatnych ofert, jednakże zapewniają zatrudnienie na dobrych warunkach, takich jak umowa o pracę, płatny urlop oraz możliwość ubezpieczenia i korzystania z prawa do zwolnienia lekarskiego. Kolejną grupą, która często korzysta z usług pośrednictwa pracy i jest to dla niej korzystnym rozwiązaniem to osoby z niepełnosprawnością. Osobom tym jest ciężko znaleźć samodzielnie pracę i dlatego też wiele firm im w tym pomaga. Dobre i kompetentne agencje pośrednictwa pracy są także dobrym rozwiązaniem dla studentów oraz absolwentów poszukujących pracy bez nabytego wcześniej doświadczenia zawodowego. Grupa, która najbardziej korzysta z usług oferowanych przez agencje pośrednictwa pracy to przedsiębiorcy. Dzieje się tak, gdyż dzięki działalności pośredników pracy obniżają oni swoje wydatki do minimum związane z rekrutacją. Istnieje jednak limit umów pomiędzy pracownikiem a agencją w danej firmie uregulowany odpowiednimi przepisami prawnymi. Pośrednictwo pracy jest odpowiednim i najlepszym rozwiązaniem dla osób początkujących i zaczynających dopiero swoją przygodę z pracą zawodową. Pracownicy tymczasowi mogą wówczas zdobyć niezbędne doświadczenie i w dalszej kolejności znaleźć inne miejsce pracy, które będzie adekwatne do ich kwalifikacji.