Add your content here
Add your content here

Jak rozliczyć używane części samochodowe?

Jak rozliczyć używane części samochodowe?

W ostatnich latach zauważyliśmy dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej i kupujemy coraz więcej samochodów. Zwykle jednak nie są nowe, więc musimy je naprawić. Kupowanie używanych samochodów sprawiło, że wielu przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż używanych części samochodowych https://top-serwis.com/czesci-samochodowe/4/filtr-powietrza-obudowa.

 

VAT

Ustawodawcy ustanowili specjalną metodę opodatkowania marży dla podatników dostarczających określone towary. Odpowiednie regulacje określa art. Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą o podatku VAT”). Zgodnie z jego art. 120 sekund, odnosząc się do wykresu 4, jeżeli podatnik dostarcza towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki zakupione wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, należnym podatkiem będzie marża stanowiąca różnicę w kwota sprzedaży I kwota zakupu pomniejszona o kwotę podatku.Jak rozliczyć używane części samochodowe?

Sprzedaż odnosi się do całkowitej kwoty otrzymanej przez podatnika za dostarczenie towarów od kupującego lub strony trzeciej, w tym dotacji i innych dodatkowych wydatków bezpośrednio związanych z dostawą. Inne wydatki o podobnym charakterze, a także dodatkowe opłaty naliczane kupującemu przez podatnika, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług). Na kwotę zakupu składają się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 5. Dostawca towaru otrzymał lub otrzyma od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 „Ustawy o podatku od towarów i usług”). Ustawodawca, chcąc objąć szczególne procedury dostawy towarów używanych, przewiduje, że towary używane to dobra materialne i ruchome, które nadają się do użytku w obecnym stanie lub do dalszego użytku po naprawie, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 1-3. Z wyjątkiem metali szlachetnych lub klejnotów.

 

Części używane do aut koreańskich

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że części samochodowe należy traktować jako towary używane. W tym miejscu, w sprawie C-471/15, należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE, które dotyczyło stosowania procedur kaucji w podatku od towarów i usług przy dostawach części samochodowych https://top-serwis.com/. W wyroku stwierdzono, że paragraf 311. 1:1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które są sprzedawane po wyjęciu ze złomowanych samochodów zakupionych przez osoby fizyczne od firm zajmujących się recyklingiem samochodów. Jako część zamienna zostanie zastosowana procedura marży.

 

Kiedy można być zwolnionym z VAT?

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że części samochodowe należy traktować jako towary używane. W tym miejscu, w sprawie C-471/15, należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE, które dotyczyło stosowania procedur kaucji w podatku od towarów i usług przy dostawach części samochodowych. W wyroku stwierdzono, że paragraf 311. 1: 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które są sprzedawane po wyjęciu ze złomowanych samochodów zakupionych przez osoby fizyczne od firm zajmujących się recyklingiem samochodów. Jako część zamienna zostanie zastosowana procedura marży.

 

Kasa rejestrująca – części kia

Podatnicy dokonujący sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom prowadzącym sprzedaż na zasadach ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Ustawodawca przewidział, że ze względu na duży wolumen sprzedaży część podatników będzie mogła skorzystać z wolnej od podatku ewidencji przy kasie.

Oznacza to, że w większości przypadków podatnicy zajmujący się transakcjami częściami samochodowymi będą musieli zainstalować kasy fiskalne. Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić uwagę, że podatnicy sprzedający używane części samochodowe mogą pobierać podatki od sprzedaży zgodnie z zasadami kaucji VAT. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że w pierwszej sprzedaży staną się podatnikami VAT, a sprzedaż musi zostać odnotowana na kasie.

 

Części do aut japońskich i koreańskich https://top-serwis.com/czesci-samochodowe/32/korbowod-tulejka-korbowodowa– rozliczenie

W odniesieniu do używanych części samochodowych zarówno sąd administracyjny, jak i organy podatkowe zajęły dość restrykcyjne stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż tych towarów nie może być objęta procedurą kaucji w podatku od towarów i usług. Takie stanowisko można znaleźć w wyroku sygnaturowym Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2012 r. W związku z tym podatnicy są pozbawieni prawa do demontażu części samochodowych z zakupionych pojazdów w celu skorzystania z procedury depozytu VAT i mogą je zaklasyfikować jako towary używane zgodnie z definicją VAT 120 ust. 1 pkt 4. zachowanie. Z drugiej strony Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że z przepisów dyrektywy nie należy wyciągać następujących wniosków: pojęcie towarów używanych nie wyklucza ruchomości materialnych, które mają zastosowanie do ich aktualnego stanu lub przyszłego użytkowania. Naprawiony i pochodzi z innego produktu, który został włączony jako część jego struktury. Dopóki można go ponownie wykorzystać „tak jak jest lub po naprawie”, fakt, że dany produkt został oddzielony (zdemontowany) z innego produktu, nie spowoduje, że będzie on klasyfikowany jako „produkt używany”.