Add your content here
Add your content here

Jak powstały złoża siarki?

Jak powstały złoża siarki?

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym znanym już za czasów prehistorycznych, gdzie tworzyła skały i minerały. W przyrodzie znana jest, jako występująca w stanie rodzimym oraz związkach, takich jak siarczki, siarkowodór czy białka organiczne. Jej właściwości znane są i stosowane do różnego rodzaju działań na całym świecie. Siarka jest pierwiastkiem cieszącym się dużą popularnością w przemyśle spożywczym budowlanym oraz chemicznym a nawet farmaceutycznym. Posiada ona, bowiem wiele właściwości, które stanowią podstawę różnorakich czynności oraz prac znacznie ułatwiających i poprawiających komfort życia człowieka. Gdzie występuje dany pierwiastek? Jak powstają jej złoża? I gdzie oraz w jaki sposób wydobywana jest siarka?

Z tego artykułu dowiesz się przede wszystkim:
– czym jest siarka,
– jakie posiada właściwości,
– gdzie jest wykorzystywana,
– jak powstaje.

Siarka – czym jest i jakie ma właściwości

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym znajdującym swoje miejsce na tablicy Mendelejewa pod symbolem S. Jest niemetalem i usytuowana jest w bloku p w układzie okresowym. Ponadto siarka posiada wiele odmian alotropowych, które trzy najistotniejsze to:
– siarka rombowa,
– siarka jednoskośna,
– siarka amorficzna.

Właściwości, które posiada siarka to przede wszystkim rozpuszczalność w wodzie, dwusiarczku węgla i słaba rozpuszczalność w etanolu, eterze dietylowym oraz benzenie. Bardzo łatwo łączy się z fluorem, natomiast o wiele trudniej związuje się z chlorem. W przeciętnej (standardowej temperaturze) wykazuje małą aktywność, jednakże przy podwyższonych jej parametrach doskonale łączy się z innymi pierwiastkami, takimi jak między innymi wodór.
Siarka, jako pierwiastek chemiczny tworzy z metalami po ogrzaniu tak zwane siarczki. Jednakże reakcje te są silnie egzotermiczne (posiadające dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem), czego następstwem jest samoczynne zapoczątkowanie reakcji syntezy – niejednokrotnie ze skutkiem rozżarzenia danej mieszaniny. Charakterystyczną cechą siarki jest fakt, iż spala się ona samorzutnie do dwutlenku siarki (SO2), wydzielając niebieski płomień.

Jedne z najważniejszych i najbardziej znanych związków siarki to z pewnością:
– kwas siarkowy,
– siarkowodór,
– sole – siarczany oraz siarczyny i siarczki,
– dwutlenek siarki,
– tri tlenek siarki,
– tlenek siarki (I) S2O,
– tlenek siarki (II) SO,
– nadtlenek siarki SO4.

Siarka – jeden pierwiastek, wiele możliwości

Siarka, jako pierwiastek chemiczny wykorzystywana jest na szeroką skalę w różnego rodzaju przedsięwzięciach gospodarczych, szczególnie w przemyśle chemicznym. Używana jest przede wszystkim, jako substrat do produkcji innych związków i najczęściej zostaje przetworzona w kwas siarkowy (H2SO4). To właśnie w tej formie (kwasu siarkowego) ma największe znaczenie dla wzrostu wskaźnika rozwoju przemysłu konkretnego kraju. Głównym jego zastosowaniem jest, bowiem wytwarzanie nawozów fosforowych oraz procesy ługowania rud.

Siarka pierwiastkowa wykorzystywana jest także do produkcji:
– nawozów sztucznych,
– różnorodnych środków ochrony roślin,
– chemikaliów wysokowartościowych.

Jak powstają i gdzie można spotkać złoża siarki?

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym, który tworzy kryształy kształtem przypominające tabliczki lub podwójne piramidy. Występuje w formie stałego stanu skupienia lub nacieków. Pierwiastek ten powstał w trzeciorzędzie i jest częstym produktem ubocznym ekshalacji wulkanicznych (między innymi w Chile oraz Indonezji). Powstaje także podczas procesów redukcji pokładów gipsu.

Polska jest krajem, który posiada jedno z największych złóż siarki na całym świecie (wynosi ono około 897 milionów ton). Rocznie wydobywane zostaje około 5 milionów ton, z czego 20% użytkowane jest we własnym przemyśle kwasu siarkowego. Natomiast pozostała część wydobytych złóż zostaje sprzedana sąsiadom (Europa Wschodnia oraz Południowo Zachodniej). Największym, dotychczas poznanym okręgiem, który słynie z wydobycia siarki jest okręg Tarnobrzeski. Siarka tam wydobywana jest metodą odkrywkową jak i otworową (poprzez roztapianie przy pomocy gorącej wody). Gdzie druga metoda jest znacznie mniej skuteczna i pozwala na wydobycie około 50% danego surowca.  Siarkę znaleźć można także w regionie Grzybowskim oraz Lubaczowskim.
Natomiast produkcja siarki na świecie określana jest na około 60 mln ton każdego roku. Otrzymywana ona zostaje poprzez odsiarczanie spalin oraz paliw kopalnych i eksploatację złóż siarki rodzimej, a także dzięki wyprażaniu rud siarczkowych (między innymi pirytu).

Czy wiesz, że?…

Niezmiernie ważnym faktem jest to, iż wydobycie siarki rodzimej znacząco spadło z powodu silnego wzrostu produkcji siarki powstałej z odzysku z zasiarczonych złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym o wielu właściwościach, dzięki czemu może być ona wykorzystana w różnoraki sposób. Stanowi ona, bowiem niezastąpiony element do produkcji kwasu siarkowego, który wykorzystywany jest obficie w przemyśle florystycznym. Dobre i mądre wykorzystanie złóż siarki prowadzi do uzyskania wielu korzyści oraz pozytywnych działań przemysłowych oraz gospodarczych.