Add your content here
Add your content here

Izolacja z pianki pur

Izolacja z pianki pur

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek oszczędzanie energii jest problemem, a stały wzrost taryf skłonił nas do poszukiwania alternatywnych opcji oszczędzania energii cieplnej. Obecnie na rynku budowlanym dostępna jest dość szeroka gama materiałów izolacyjnych na obudowy. W tym samym czasie izolacja z pianki pur szybko zaczęła zdobywać popularność. Prace ocieplenia ścian tym materiałem można prowadzić wewnątrz domu i na całej elewacji.

Jakie są cechy materiału izolacyjnego z pianki pur?

Jednym z najważniejszych wymagań dotyczących jakości izolacji ścian podczas wykonywania prac izolacyjnych jest brak mostków termicznych. Osiąga się to poprzez zminimalizowanie liczby szwów między panelami lub blokami materiału izolacyjnego poprzez staranne uszczelnienie obszarów, w których izolacja przylega do konstrukcji budynku. I najlepiej mieć ogólnie bezszwową warstwę, aby nie było szans na ucieczkę ciepła i przenikanie zimnego powietrza. Biorąc pod uwagę istniejącą technologię, spełnienie tego warunku jest całkowicie możliwe, jeśli do izolacji stosuje się piankę pur.

Zobacz koniecznie:

Najważniejsza wartość izolacji z pianki pur

Płynna pianka poliuretanowa jest dobrym i niezawodnym materiałem izolacyjnym. Izolując ściany lub dach budynku pianką pur, przestrzeń między krokwiami wypełni się w krótkim czasie. To samo dotyczy barów ustawionych pionowo na ścianach domu.

Pianka Pur jest materiałem budowlanym:

   • Odporność na wysokie temperatury (do +80°C).
   • Posiada zdolność przepuszczania wody.
   • Wykazuje wysokie właściwości paroizolacyjne.

Pianka poliuretanowa pur zapewnia niezawodną izolację termiczną ścian domu, a także aktywnie działa jako uszczelnienie szczeliny podczas montażu okien plastikowych. Wykonany jest na bazie poliuretanu, dzięki czemu ma wystarczająco wysoką ognioodporność.

Ogrzewanie pianką pur – ściany

Po zaizolowaniu, czystą pianką, powierzchnia robocza będzie jednoczęściowa, nie będzie szwów i szwów. Zastosowanie tego materiału nadaje się do izolacji:

   • Mieszkanie na zewnątrz.
   • Balkon z ociepleniem ścian zewnętrznych.
   • Loggia.

Spośród wszystkich izolatorów z grupy pianek natryskiwana dwuskładnikowa pianka poliuretanowa jest najskuteczniejsza pod względem właściwości termoizolacyjnych. Do produkcji pianek pur do izolacji konstrukcji budowlanych i budynków użyteczności publicznej wykorzystywane są dwa składniki wyjściowe, które są produkowane bezpośrednio na placu budowy: poliole i izocyjaniany. Kiedy te związki są ze sobą zmieszane, rozpoczyna się szybka reakcja, w procesie syntezy szybko twardniejącego polimeru poliuretanowego. Reakcji tej towarzyszy uwolnienie dużej ilości dwutlenku węgla, tworząc dużą liczbę małych pęcherzyków. Po utwardzeniu uzyskuje się sztywną strukturę pianki, większość komórek powietrznych (w materiałach premium – ponad 90%) tworzy komórki izolowane.

Nie tylko nadmuchiwana konstrukcja, ale sama w sobie jest dobrym izolatorem termicznym. Przewodność cieplna dwutlenku węgla jest prawie o połowę mniejsza niż powietrza, co sprawia, że ​​pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach jest jednym z najskuteczniejszych materiałów izolacyjnych. Dodatkowo bliskość porów zapobiega przenikaniu wilgoci w dowolnym stanie (ciecz lub para). Izolacja piankowa pur nie nasiąka wodą i nie traci swoich unikalnych właściwości nawet w warunkach dużej wilgotności np. w kontakcie z gruntem.

Na co natryskiwana jest pianka pur?

W celu uzyskania gotowego materiału konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu, tj. specjalnych urządzeń technicznych, które zapewniają prawidłowe dozowanie składników wyjściowych i ich dostarczenie do strefy mieszania pod ciśnieniem. Takie urządzenia same w sobie mogą mieć różne rozmiary, wyrafinowanie i możliwości. Ale działają na mniej więcej tej samej zasadzie.

Izolacja z pianki pur
Izolacja z pianki pur

Sprężarka wytwarza ciśnienie niezbędne do wydobycia i przepompowania składników płynnych ze zbiornika. Przechodzą przez jednostkę sterującą w celu precyzyjnego dozowania i regulacji poziomów ciśnienia wylotowego. Składniki następnie trafiają do pistoletu przez specjalną tuleję, gdzie mieszają się prawie przy dyszy. Dlatego większość głównych reakcji syntezy poliuretanu z uwalnianiem CO2 i masowym spienianiem zachodzi na powierzchniach izolacyjnych konstrukcji budowlanych. To determinuje ważną i użyteczną sytuację, w której pianka pur znacznie wzrasta po nałożeniu materiału izolacyjnego, zwiększając objętość o współczynnik 20-40, wypełniając wszystkie ubytki i puste przestrzenie.

W rzeczywistości uzyskana mieszanka ma doskonałą przyczepność do prawie wszystkich materiałów i jest dostarczana pod ciśnieniem, co pozwala na nakładanie pianki poliuretanowej na pionowe ściany, a nawet na powierzchnie pod kątem, takie jak tył połaci dachowych. osłona wykonana jest bezpośrednio na konstrukcji izolacyjnej bez żadnych dodatkowych detali, pozostawiając jedynie grubość niezbędną do jej kontrolowania.

Wydaje się, że wszystko jest proste, ale należy zauważyć, że jakość wykonanej izolacji jest bezpośrednio zależna od profesjonalizmu specjalisty. Nawet niewielkie odchylenia w składzie składników podczas mieszania mogą prowadzić do pogorszenia właściwości termoizolacyjnych i trwałości powstałej powłoki.