Add your content here
Add your content here

Agencja ochrony – zabezpiecz swoje mienie w łatwy i skuteczny sposób.

agencja ochronny

XXI wiek to czas, w którym mamy na głowie masę obowiązków. Ich nadmiar powoduje, że nie przykładamy należytej uwagi do ochrony naszego mienia i tego, na co tak ciężko pracujemy. Często kończy się to tragicznie. Wykorzystują to bowiem osoby, których zamiary niekoniecznie są zgodne z prawem. Niezależnie czy jest to kradzież, bezprawne wtargnięcie na teren prywatny czy zakłócanie porządku w firmie. Aby tego uniknąć, warto skontaktować się z osobami, które za swoją drogę zawodową obrały ochronę osób i mienia, czyli do agencji ochrony. Dzięki nim możesz być spokojny o swój dobytek.

Czym jest agencja ochrony?

Agencje ochrony powstały ponad sto lat temu. Miały być one prywatnym odpowiednikiem policji, na którą monopol miała wtedy władza. Zapewniały one ochronę osób i mienia, głównie przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które ze względu na swój status, obawiały się o swoje zdrowie. Ponadto, agencje ochrony były firmami, które zaprowadzały porządek na dzielnicach o złej sławie, do których policja państwowa bała się lub nie chciała wejść. Zatrudnieni w ówczesnych agencjach pracownicy byli głównie byłymi funkcjonariuszami policji, wojskowymi czy też dobrze prosperującymi byłymi więźniami. Ich efektywność była tak duża, że po uregulowaniu prawnie zasad działania oraz uprawnień, znaczna ilość dużych firm oraz przedsiębiorstw ubiegała się o prywatną ochronę ze strony agencji. Fala przestępstw i kradzieży obniżyła się drastycznie, a właściciele firm mogli spać spokojnie, wiedząc, że ich dobytek jest strzeżony. Dziś zakres obowiązków agencji ochrony oraz jej charakter uległ jednak pewnej zmianie. Współczesna agencja to przede wszystkim wyszkolone osoby, które chronią miejsca lub osoby, z którymi podpisały umowę. Pracownicy są często uzbrojeni, w niektórych przypadkach, dzięki licencji ochrony danego stopnia, mogą zatrzymać osobę niepożądaną i oddać ją w ręce policji. Dla firm, które nie wymagają najwyższego poziomu zabezpieczeń, a jedynie osób, które będą pilnowały porządku oraz bezpieczeństwa na obiekcie, na przykład w centrum handlowym, warto poszukać ochroniarzy, którzy potocznie nazywani są stróżami.

Czym zajmuje się agencja ochrony?

Praca osób zatrudnionych przez agencję ochrony skupia się przede wszystkim na ochronie życia osób oraz pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa na obiekcie. Pierwszy aspekt obejmuje ochronę prywatną ludzi narażonych na niebezpieczeństwo i jest uregulowana umową. Tego typu działalność to całodobowa lub okresowa (np. kilkugodzinna) ochrona przez osoby wyspecjalizowane, często uzbrojone. Ich celem jest zatrzymanie każdej potencjalnie niebezpiecznej osoby, która miałaby stanowić niebezpieczeństwo dla pracodawcy. Drugi aspekt, czyli pilnowanie bezpieczeństwa obiektu skupia się na kilku czynnikach. Przede wszystkim jest to monitorowanie pomieszczeń w celu znalezienia wszelkich nieprawidłowości. Duże firmy posiadają często wiele kamer, dzięki którym pracownik ochrony ma możliwość spoglądania na wszystkie drzwi, w tym ewakuacyjne, oraz miejsca newralgiczne, jak na przykład serwerownie czy magazyny. Widząc osoby niepożądane lub jakąś awarie, pracownik może w kilka chwil udać się w dane miejsce, aby rozpoznać sytuację i przedsięwziąć wymagane działania. Ponadto pracownik ochrony dba o to, aby na obiekt dostały się jedynie osoby, które mogą w nim przebywać. Z tego względu kontroluje on, czy każda wchodząca osoba jest pracownikiem lub została zaproszona przez któregoś z nich. Często zapisuje więc listę gości, którzy nie posiadają identyfikatorów, konsultując to z właścicielami firmy czy przedsiębiorstwa. Taka forma zabezpieczenia pozwala uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby znajdować się na obszarze obiektu bez pozwolenia, stanowiąc potencjalne niebezpieczeństwo dla jego mienia czy pracowników. Innym obowiązkiem pracowników ochrony jest dbanie o sprzęt oraz wartościowe przedmioty. W tym celu, oprócz zwyczajnego wypatrywania potencjalnych niebezpieczeństw, agencja ochrony oferuje tzw. obchody, podczas których ochroniarz patroluje wybrany przez zleceniodawcę obszar, dokładnie go sprawdzając oraz zdając w wyznaczonym czasie raport. W nim zawarty jest stan drzwi, oświetlenia, status pilnowanych urządzeń czy przedmiotów.

Agencja ochrony – dla kogo?

Dobre agencje ochrony działają na rzecz bezpieczeństwa osób indywidualnych oraz zabezpieczenia interesów klientów biznesowych i instytucjonalnych. W związku z tym są często zatrudniane przez osoby wpływowe, jak polityków, a także właścicieli firm międzynarodowych, galerii handlowych, miejsc kultury czy miejsc publicznych. W związku z tym w obszarze ich usług znajdują się:

    • stacjonarna ochrona obiektów (w tym również monitoring oraz patrolowanie)
  • ochrona fizyczna osób indywidualnych oraz VIP-ów
  • konwojowanie (usługa wykonywana przez licencjonowanych specjalistów, którzy tworzą uzbrojone formacje ochronne)
  • projektowanie instalacja i konserwacja systemów alarmowych, zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy i naszych oględzin obiektu

Ponadto agencje ochrony świadczą czynności dodatkowe. Są to przede wszystkim profesjonalne usługi porządkowe, przeszukiwanie pomieszczeń ze względu na obecność urządzeń podsłuchowych oraz ochrona obiektu i pracowników w przypadku sytuacji kryzysowych, m.in pożaru.